Wat doen we

Wij staan voor onderscheidend vastgoed. Onze woningen dienen licht te zijn en voldoende buitenruimte te hebben. We bouwen alleen woningen, waarin we zelf ook zouden willen wonen. Zowel in de bouwstijl als in de energievoorziening van de nieuwbouw of transformaties, wordt zo energiezuinig mogelijk gebouwd. Daarbij passen we innovaties toe in proces, samenwerking, communicatie, bewoonbaarheid, energie, waterbesparing en isolatietechnieken. Tevens zetten wij bestaande technieken optimaal in op gebied van prefab en circulair/ flexibel/ afbreekbaar bouwen. Wij hebben meerwaarde als het gaat om onderscheidend grondgebonden wonen of laagbouw appartementen, te integreren in bestaande bebouwde omgeving. Ook transformaties van maatschappelijke gebouwen naar (zorg)wonen heeft onze aandacht. 

Ruime ervaring in duurzame bouw en ontwikkeling

Transformatie

Nieuwbouw

Inbreiding

Innovatie zien wij met name voor circulaire en energieneutrale bouw, bij voorkeur zonder gasaansluiting en – bij grotere projecten – met een zogenaamde smart grid, waarbij opgewekte energie optimaal wordt gebruikt door de bewoners. Wij zetten erop in om dit uit te breiden met een mobiliteitsplan, waarbij de bewoners worden gestimuleerd om zich elektrisch te vervoeren. Op deze manier kunnen kosten voor energie en mobiliteit geoptimaliseerd worden voor de bewoners. Duurzame energievoorziening, eventueel gekoppeld aan de goede bereikbaarheid van de locatie v.w.b. openbaar vervoer, zal mensen, zowel expats als oorspronkelijke bewoners, met een groen hart trekken om bewust voor onze locaties te kiezen. 

We houden graag rekening met de doelstellingen die een gemeente 
wil behalen om een gezonde woningmarkt te creëren.

We zoeken naar het omzetten van leegstaand maatschappelijk vastgoed, braakliggende terreinen etc. We houden graag rekening met de doelstellingen die een gemeente wil behalen om een gezonde woningmarkt te creëren. Zoals flexwonen, sociale huur, huurwoningen voor de middengroepen (600 – 1000 euro). Dit doen we door combinaties te zoeken in projecten, met appartementen en stadswoningen, waarbij ook deze categorieën kunnen worden toegevoegd. Door onze verhuurkennis zijn we prima in staat in te schatten of dit haalbaar is bij een project. Duurzaamheid kan vertaald worden in de flexibiliteit van het wonen. Veel mensen wonen graag lang in dezelfde wijk, maar de huidige woning groeit of krimpt niet mee met de levensfases die mensen doormaken. In de wooncarrière ontstaan andere behoeften. Het door ons te creëren vastgoed anticipeert hier op. Door in het ontwerp hier al rekening mee te houden, ontstaat er een woonproduct dat flexibel is voor de totale levensduur van de woning. Collectief duurzaam wonen is een samenwerking tussen partijen die de marktefficiency en kennis inbrengen, zodat toekomstige bewoners in staat zijn door bijvoorbeeld zelfbeheer of in de vorm van een wooncorporatie niet alleen een ultiem woongenot te bereiken, maar ook tegen acceptabele kosten. Hierbij moet wel alles in ogenschouw worden genomen. De mobiliteit, de flexibiliteit nu en in de toekomst, de lage kosten van exploitatie, het besparen van tijd aan onderhoud etc. 

 

Wij werken in een vroeg stadium met gemeentelijke instanties, omwonenden, nieuwe bewoners en eigenaren, woningcorporaties, om een organisch proces te genereren, met zo hoog mogelijke kans op consensus en succes. In de communicatie zullen wij met de koper/ eindgebruiker komen tot een definitieve vormgeving van het project. Sowieso houden wij communicatielijnen kort en open. Transparantie zit in ons DNA. Door de keuze voor een optimaal gebruik van energie en mobiliteit, maar ook door de betrokken buurt vroegtijdig te informeren en te laten meedenken, zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein en voldoende licht- en groenvoorziening, verwachten wij de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit te vergroten. 

Locaties

Wij zijn op zoek naar bouwlocaties waarop duurzame laagbouw mogelijk en financieel haalbaar is. Dat wil zeggen dat de locaties moeten liggen in of tegen steden en dorpen. Wij zoeken daarbij met name in stedelijk gebied, met vraag naar kwalitatief hoogwaardig wonen.  Indien we met een eigenaar of gemeente tot overeenstemming kunnen komen aangaande de aankoop van vastgoed, kunnen wij de afname garanderen. We willen kwaliteit toevoegen op alle fronten als onderdeel van onze duurzaamheid ambities. Hierbij hoort ook ruimtelijke kwaliteit van hetgeen we bouwen en de relatie die het gebouw heeft met het openbare gebied.