Collectief Duurzaam Wonen

Collectief Duurzaam wonen is een initiatief van vier partijen, met ervaring en expertise op het gebied van bouw, ontwikkeling, verhuur, financiering en verkoop van vastgoed, met als doel mooi en duurzaam vastgoed te bouwen in de regio Oost-Brabant.

Waarom

Nederland heeft een bouwopgave. We voorzien dat de industrie en de bevolking sterk zullen blijven groeien. Wij willen met onze projecten wijken en regio’s mooier maken en meedenken bij verduurzaming van het woningbestand. Initiatiefnemers vinden het belangrijk om tot de kopgroep te behoren van duurzame ontwikkelaars. Dit vanuit onze overtuiging dat duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van nieuwbouwwoningen en transformaties, de enig juiste manier is om ons steentje bij te dragen aan een welvarende en gezonde toekomst van onze kinderen.

Wie

Het collectief bestaat uit vier partijen. Gezamenlijk hebben wij ruime ervaring in duurzaam bouw en ontwikkeling, marktkennis, financieel-juridische kennis, financiële slagkracht en de kwaliteit om projecten te verkopen. De kracht zit ‘m in het samenwerken, zowel onderling als met overheid, semi-overheid en particuliere partijen. Zo hebben we altijd de juiste persoon op de juiste plaats.

Onze bouw- en ontwikkelpartner Reuvers Ontwikkeling & Bouw  ontwikkelt jaarlijks circa 200 woningen en heeft aantoonbaar trackrecord in duurzaam en energie neutraal bouwen. Enkele voorbeelden treft u aan op deze site. 

Goeth Vastgoed beheert en verhuurt meer dan 1.300 verhuurde woningen in de regio Oost-Brabant. Daardoor zijn wij in staat om de vraag goed in te schatten en vraaggestuurd te bouwen. 

Accretio/ Pierre van Hemmen, staat voor langjarige ervaring met projectontwikkeling voor overheid en gemeenten. Pierre heeft ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van zowel kleine als grote projecten.

Equilibre Holding participeert in verscheidene vastgoed initiatieven en heeft langjarige ervaring in financieel-juridische begeleiding en management van bedrijven. 

Ons team

Reuvers Ontwikkeling & Bouw

De heer R. Beerens

Goeth Vastgoed

De heer van B. van Goethem

Accretio Vastgoed

De heer P. van Hemmen

Equilibre Holding

De heer P. Wels